Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường Mầm non Phúc Lợi

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 3.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-cd-thang-32021_01032021.docx
138/KH-CĐMNPLVB Công đoàn nhà trường 01-03-2021
2 Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 2.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-cd-thang-22021_01032021.docx
135/KH-CĐMNPLVB Công đoàn nhà trường 01-02-2021
3 Kế hoạch công tác tháng 11.2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-cd-thang-112020_09012021.docx
 VB Công đoàn nhà trường 09-01-2021
4 Kế hoạch công tác tháng 12.2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-cd-thang-122020_09012021.docx
 VB Công đoàn nhà trường 09-01-2021
5 Kế hoạch công tác tháng 10.2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-102020_09012021.docx
 VB Công đoàn nhà trường 09-01-2021
6 Kế hoạch công tác tháng 1.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-cd-thang-12021_09012021.docx
 VB Công đoàn nhà trường 09-01-2021
7 Kê shoachj hoạt động công đoàn tháng 1.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-cd-thang-12021_01032021.docx
130/KH-CĐMNPLVB Công đoàn nhà trường 31-12-2020
8 Kế hoạch tổ chức hoạt động ngày 20/10/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_to_chuc_cuoc_thi_nau_an_chao_mung_ngay_phu_nu_viet_nam_2010_nam_2018_510201816.docx
39/KH-CĐMNPLVB Công đoàn nhà trường 05-10-2018
9 Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_hoat_dong_cong_doan_nam_2017-2018_1110201814.docx
30 /BC-CĐMNPL VB Công đoàn nhà trường 16-08-2018
10 Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_hoat_dong_cong_doan_nam_hoc_2018_-_2019_1110201810.docx
31/KH-CĐMNPLVB Công đoàn nhà trường 12-08-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích