Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường Mầm non Phúc Lợi

Có 50 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 HD công tác tháng 11/2021 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 198-cv-hd-cong-tac-trong-tam-thang-11-2021-cap-mn_06122021.pdf
198/PGD ĐTVăn bản trường MN Phúc Lợi 06-12-2021
2 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021  Văn bản trường MN Phúc Lợi 27-09-2021
3 Công khai quyết toán Thu - chi năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan0030_04072021.pdf
File thứ 2: bieu-4-cong-khai-quyet-toan-2020_04072021.xlsx
03/TB-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 04-07-2021
4 Công khai quyết toán Thu - chi năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan0029_04072021.pdf
File thứ 2: bieu-4-cong-khai-quyet-toan_04072021.xlsx
08/TB-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 04-07-2021
5 Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds-nguoi-co-nghia-vu-kkts-2020_01072021.docx
 Văn bản trường MN Phúc Lợi 01-07-2021
6 Quy chế tiếp dân của trường mầm non Phúc Lợi năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-tiep-dan-cua-truong_30062021.docx
54/QĐ-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 30-06-2021
7 Kết quả biểu chỉ tiêu kế hoạch năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ket-qua-thi-dua-cuoi-nam-20-21_30062021.xls
 Văn bản trường MN Phúc Lợi 30-06-2021
8 Kế hoạch công khai năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-cong-khai-theo-tt-36-va-tt-61_30062021.doc
13/KH-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 30-06-2021
9 Kế hoạch công tác tháng 5.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-5_10052021(1).doc
56/KH-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 10-05-2021
10 Kế hoạch phòng chống dịch Covid- 19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-phong-chong-dich-covid-19_05052021.docx
55 /KH-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 04-05-2021
11 Báo cáo công tác tháng 4.2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-42021_28042021.docx
29/BC-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 28-04-2021
12 Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-3-nam-2021_05032021.doc
48 /KH-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 05-03-2021
13 KH Công tác sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-sang-kien-kinh-nghiem-nam-hoc-2020-2021_17032021.doc
16/KH-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 02-03-2021
14 Phương án đón trẻ trở lại học sau kỳ nghỉ dịch dài năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: phuong-an-don-tre-di-hoc-lai-sau-nghi-dai-phong-covid-19nam-2021_01032021.docx
01/PA-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 01-03-2021
15 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 1.2021  Văn bản trường MN Phúc Lợi 20-01-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích