Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường Mầm non Phúc Lợi

Có 147 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 cấp MN quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-kh-thuc-hien-cd-xd-truong-mn-lay-tre-lam-tt-21-25_06122021.pdf
35/KH-PGDVăn bản phòng GDĐT 06-12-2021
2 Tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trong ngành GD&ĐT quận Long Biên năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 195-cv-to-chuc-ngay-phap-luat-nam-2021_06122021.pdf
195/PGDVăn bản phòng GDĐT 06-12-2021
3 Hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 12/2021 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 209-cv-hd-cong-tac-thang-12-2021-cap-mn_06122021.pdf
209/PGD ĐTVăn bản phòng GDĐT 06-12-2021
4 Kế hoạch xây dựng trường học an toàn - phòng, chống tai nạn thương tích NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 37-kh-xd-truong-hoc-an-toan-pctntt-trong-truong-hoc-nh21-22_signed-1_06122021.pdf
37/KH-PGDVăn bản phòng GDĐT 06-12-2021
5 thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc” năm 2022.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 204-cv-thuc-hien-phong-trao-truong-hoc-xanh-sach-dep-vanminh-hanhphuc-2022_sign_06122021.pdf
204/PGD ĐTVăn bản phòng GDĐT 06-12-2021
6 HD xây dựng KH kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 192-cv-xd-kh-ktnb-truong-hoc-nh21-22_14102021.pdf
192/PGD ĐTVăn bản phòng GDĐT 14-10-2021
7 KH thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngành GD&ĐT quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 33-kh-thuc-hien-chien-luoc-qg-pc-thien-tai-den-2030-tam-nhin-2050_signed_14102021.pdf
33/KH-PGDVăn bản phòng GDĐT 14-10-2021
8 HD thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học NH21-22; KH triển khai CVĐ "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 190-cv-hd-thuc-hien-nhiem-vu-gdtc-hoat-dong-the-thao-ytth-nh21-22_signed_14102021.pdf
190/PGD ĐTVăn bản phòng GDĐT 14-10-2021
9 HD triển các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-hd-trien-khai-phong-trao-thi-dua-cac-cuoc-van-dong-nh21-22_12102021.pdf
05/HD-PGDVăn bản phòng GDĐT 12-10-2021
10 KH thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật ngành GD&ĐT quận Long Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 27-kh-thuc-hien-ctr-phong-ngua-giam-thieu-tre-em-lao-dong_07102021.pdf
27/KH-PGDVăn bản phòng GDĐT 07-10-2021
11 KH thực hiện cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngành GD&ĐT Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 28-kh-tuyen-truyen-pl-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19_07102021.pdf
28/KH-PGDVăn bản phòng GDĐT 07-10-2021
12 Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 29-kh-thuc-hien-nhiem-vu-cntt-nh21-22_07102021.pdf
29/KH-PGDVăn bản phòng GDĐT 07-10-2021
13 Kế hoạch xây dựng triển khai QCDC NH 2021-2022 32/KH-PGDVăn bản phòng GDĐT 07-10-2021
14 HD thực hiện nhiệm vụ năm học cấp MN năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 177-cv-hd-thuc-hien-nvnh-2021-2022-cap-mn_15092021.pdf
177/PGDVăn bản phòng GDĐT 15-09-2021
15 HD thực hiện QCCM cấp MN năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 178-cv-hd-thuc-hien-qccm-cap-hoc-mn-nh21-22_15092021.pdf
178/PGDVăn bản phòng GDĐT 15-09-2021
12345678910

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích