Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường Mầm non Phúc Lợi

Có 59 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2022

(Tải File đính kèm)

28/KH-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 14-06-2022
2 Báo cáo về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

13/BC-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 14-06-2022
3 Biểu chỉ tiêu thi đua đầu năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản trường MN Phúc Lợi 31-05-2022
4 Biểu chỉ tiêu đạt được cuối năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản trường MN Phúc Lợi 31-05-2022
5 Quy chế hoạt động của trang web

(Tải File đính kèm)

 Văn bản trường MN Phúc Lợi 20-05-2022
6 Quyết định kiện toàn BCĐ quản trị trang Web năm học 2021-2022 33/QĐ- MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 20-05-2022
7 Định hướng viết tin bài trên WEBSITE

(Tải File đính kèm)

 Văn bản trường MN Phúc Lợi 22-04-2022
8 HD công tác tháng 11/2021 cấp MN

(Tải File đính kèm)

198/PGD ĐTVăn bản trường MN Phúc Lợi 06-12-2021
9 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021  Văn bản trường MN Phúc Lợi 27-09-2021
10 Công khai quyết toán Thu - chi năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

03/TB-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 04-07-2021
11 Công khai quyết toán Thu - chi năm 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

08/TB-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 04-07-2021
12 Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản trường MN Phúc Lợi 01-07-2021
13 Quy chế tiếp dân của trường mầm non Phúc Lợi năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

54/QĐ-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 30-06-2021
14 Kết quả biểu chỉ tiêu kế hoạch năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản trường MN Phúc Lợi 30-06-2021
15 Kế hoạch công khai năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

13/KH-MNPLVăn bản trường MN Phúc Lợi 30-06-2021
1234