Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường Mầm non Phúc Lợi

Điạ chỉ: Trường mầm non Phúc Lợi

Điện thoại: 042245459

Email: mnphucloi@longbien.edu.vn

Mô tả:

 

1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận về hành chính, điều hành bộ máy nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

*Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Hòa

 Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ  năm học.

- Quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Quản lý toàn diện các công tác tổ chức phân công nhiệm vụ CB, GV, NV.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- Quản lý tài chính, tài sản và bảo đảm thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CB, GV, NV.

- Chỉ đạo hoạt động của Ban thi đua, Ban thực hiện quy chế dân chủ, Hội đồng trường và các Ban theo chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ trường mầm non.

- Chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường: Chi  Bộ, Công Đoàn, Chi đoàn, nhân đạo từ thiện .

- Thực hiện chế độ công khai tài chính của nhà trường theo quy định của nhà nước. Công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách, đánh giá cuối năm của CBGVNV trong nhà trường. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường, vi phạm quy chế quản lý tài sản công trong nhà trường, quán triệt tới 100% CBGVNV trong nhà trường thực hiện những quy định trong pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, bổ sung CSVC của nhà trường và các hoạt động khác.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho CBGVNV.

- Xây dựng các biện pháp tổ chức các cuộc vận động, các phòng trào thi đua hàng năm, nề lối làm việc, nội quy, quy chế trong nhà trường

-  Báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

*Hiệu phó 1: Đinh Thị Luận

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn khối MG trong nhà trường. Chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thuộc về chuyên môn và hệ thống CNTT. Chỉ đạo tốt công tác giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua, ngày Hội, Lễ của giáo viên và học sinh.

- Chịu trách nhiệm làm sổ theo dõi chất lượng,  theo dõi nhân sự và thi đua của trường.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục trẻ.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng môi trường trong và ngoài lớp, trong và ngoài trường sạch sẽ, thẩm mỹ.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trẻ trong nhà trường. Quản lý trẻ trong các hoạt động hàng ngày của nhà trường.

- Tổ chức quán triệt GVNV trong trường sử dụng, bảo vệ tài sản, đồ dùng, đồ chơi, chỉ đạo tổ bảo vệ phối hợp trong việc sửa chữa kịp thời khi đồ dùng, đồ chơi bị hư hỏng, bảo quản tài sản nhà trường.

- Mở sổ tài sản, nhập tài sản, phân phối tài sản, đồ dùng, đồ chơi cho các bộ phận, giao trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên khi nhận tài sản. Tập hợp các ý kiến đề xuất sửa chữa CSVC đề nghị BGH giải quyết.

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong nhà trường. Tạo mối đoàn kết giữa CBGVNV trong trường.

-  Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ giáo viên học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm.

*Hiệu phó 2: Nguyễn Thị Thu Thủy

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn khối Nhà trẻ.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng Chăm sóc-nuôi dưỡng trẻ trong nhà trường. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm khẩu phần ăn của trẻ.

- Chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thuộc về chăm sóc –nuôi dưỡng toàn trường và giáo dục khối Nhà trẻ. Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng CS-ND toàn trường và khối Nhà trẻ.

- Có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện, sử dụng, bảo quản đồ dùng của trẻ trong lớp, đồ dùng bếp.

- Tập hợp các ý kiến đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc CSND của GV và học sinh.

- Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng gây bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu, tham nhũng, vi phạm quy chế quản lý tài sản công và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong nhà trường.

- Chịu trách nhiệm y tế học đường, phòng chống TNTT, PCCC, quản lý tài sản, điện nước trong nhà trường. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với bảo vệ sửa chữa điện nước trong nhà trường. Chịu trách nhiệm về vệ sinh trong và ngoài trường.

- Chịu trách nhiệm làm các loại sổ sách liên quan đến Chăm sóc –nuôi dưỡng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và địa phương.

- Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý hồ sơ trẻ em của nhà trường.

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 1/4/1983

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0984584967

Email liên lạc: sangminhthuy83@gmail.com

Đinh Thị Luận
Đinh Thị Luận

Ngày sinh: 1/10/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Gia Lâm- Hà Nội

Trình độ :Đại học sư phạm

Điện thoại riêng: 0705408958

Email liên lạc: dinhluanhs82@gmail.com

Hiệu trưởng

Lê Thị Mỹ Hạnh
Lê Thị Mỹ Hạnh

Ngày sinh: 16/4/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tổ 8 - Phúc Lợi – LB - HN

Trình độ :Thạc sĩ QLGD

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0422454459

Điện thoại riêng: 0986767846

Email liên lạc: luongletuankiet@gmail.com

1

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LỢI

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phúc Lợi,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Lê Thị Mỹ Hạnh
Liên hệ: 043 8754300 - Fax:| Email: mnphucloi-lb@hanoiedu.vn