Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử trường Mầm non Phúc Lợi
Thứ ba, 17/5/2022, 9:13
Lượt đọc: 61

Đồng dao: Chuyền thẻ

Đồng dao:" Chuyền thẻ"


Chuyền chuyền một
Chuyền chuyền hai
Chuyền chuyền ba
Qua cầu
Lặn cỏ
Chuối đỏ
Chó đuổi
Như ma
Hùm tha
Ma bắt
Chặt đuôi
Chặt đầu
Bưng mâm trầu
Hầu mâm rượu
Ai có tiền
Liền vô Huế
Ai không tiền
Liệu mà xéo
Bắt cho khéo
Khớt cho khéo
Khớt kẻo réo
Khéo kẻo rớt
Dân chơ
Giơ chân
Mà nẻ,
Thử nào....

Tác giả: Sưu tầm

152